Történet

A komáromi székhelyű civil szervezet 1998. július 1-jén jött létre a környékbeli szülők és az adakozó emberek összefogásával.

Az intézmény a pozsonyi székhelyű polgári társulásnak a Nyitrai megyén működő tagja.

Civil szervezet a 83/1990 sz. az állampolgárok gyülekezési jogáról szóló, 300/1990-es módosítása alapján és a 62/1993-as számú törvény alapján lett jogi személy, mely jogalanyisággal rendelkezik.

NAPPALI INTÉZMÉNY MENTÁLISAN SÉRÜLT FELNŐTTEKNEK

A polgári társulás a 2000-es évtől üzemelteti a Nappali intézményt mentálisan sérült felnőtteknek.

Súlyos mértékben mentálisan sérült, magasabb szintű gondoskodást igénylő kliensekkel foglalkozik.

Az intézmény célja, hogy a szociális szolgáltatást igénybevevők számára olyan kellemes, intelektuálisan stimuláló környezetet biztosítson, mely kihat testi és mentális fejlődésükre, emellett nyugodt, igényeiknek és szükségleteiknek is megfelelő, betartva a jogaikat és szabad döntéshozatalukat.

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:

Segítség a fokozott ápolást igénylő személy gondozásában,

Szociális rehabilitáció,

Munkaterápia,

Érdekkörök  (szabadidős tevékenység).

(mindezt jelenleg hatályos szociális szolgáltatásokról szóló törvény 448/2008 alapján)