Felvételi feltételek

Az intézménybe történő felvételi eljárás a 448/2008-as Szociális szolgáltatásokról szóló törvény és a 445/1991-es vállalkozásról szóló törvény jelenleg hatályos előírásai alapján történik, összhangban a nyitrai önkormányzat irányelveivel, mely szabályozza a lakos felvételi eljárását a szociális szolgáltatások hatályosságát.

A DSS szolgáltatásait igénybe veheti az a természetes személy, aki:

  • Fokozott ápolást igénylő más személy segítségére szorul és a rászorultsága eléri legalább az V szintet a szociális szolgáltatásokról szóló törvény 3. törvénycikke alapján nappali ellátásban részesülhet a DSS-ben melynek székhelye Barátság utca 2, 945 01 Komárom. Az intézményi szociális ellátás indokoltságáról a megfelelő VÚC (vyšší územný celok) magasabb területi egység dönt.

Ahhoz hogy a szociális szolgáltatás igénybe vevő az intézmény kliensévé váljon szükséges:

  • Lelkiismeretesen kitöltött nyomtatvány :
    „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ és hozzá megfelelő függelékek. „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“- a körzeti orvos által kitöltött és hitelesített nyomtatvány.