Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani városunk képviselőinek az egyszeri pénzügyi támogatásért. Ségitettek áttvészelni a bizonytalan időszakot, támogatták társulásunkat és városunk lakosait egyaránt. A fogyatékossággal élő emberek megsegítésére létrejött társulás az elmúlt évben nagyon nehéz és kedvezőtlen pénzügyi helyzetbe került,de a szponzorok segítettek a helyzet kezelésében: GAMOTA, termelési szövetkezet E- ZIRO Kft., Tótmegyer Csilizközi, részvénytársaság Mezőgazdasági szövetkezet […]

Köszönetnyilvánítás

A mentálisan sérült emberek megsegítésére létrejött társulás Komáromban ezúton fejezi ki köszönetét a Komáromi városi hivatalnak, az ALBA-ALBAKOM Kft.-nek és doc. MUDr. Attila Czirfusz, Csc., m.prof. ügyvezető úrnak,, RE-MED Kft. Rehabilitációs központnak, Regionális Oktatási Központnak, Izsa községnek, Children of Heaven motoros klub tagjainak, Šeben családnak, Riečičiar családnak és Hajas Andreának az önzetlen segítségért és támogatásért, […]

Köszönetnyilvánítás

A fogyatékossággal élő emberek megsegítésére létrejött társulás, Barátság utca 2, Komárom, 2018. december 19-én szervezett egy nyilvános jótékonysági gyűjtést, „Harang csendul“ ádventi koncert címmel, a Nappali intézmény lakói részére. A gyűjtesből befolyt összeg a napköziotthon szolgáltatásai fejlesztésére és javítására lesz fordítva.     A gyűjtésből származó bevételt a Slovenská sporiteľňa bankszámláján jóváírták, és a gyűjtés […]

Köszönetnyilvánítás

Mi mindnyájan – A Fogyatékosságal Élő Emberek Segítésére Létrejött Társulás tagjai, a gyermekek és felnőttek szociális otthonának kliensei, valamint az intézmény dolgozói őszinte hálájukat fejezik ki Ing. Stubendek László úrnak, városunk polgármesterének, alpolgármestereinek és a képviselőtestület tagjainak elkötelezettségükért, bizalmukért és segítőkészségükért a súlyos fogyatékkal élő emberek irányában egész választási ciklusuk folyamán. Polgári társaságunk problémáihoz való […]