Köszöntjük az oldalunkon!

Az Egészségügyi Minisztérium oltással kapcsolatos információs lapja (szlovák nyelven):

co_mozete_ocakavat_po_vasom_ockovani_covid19

Érdeklődőknek az oltással kapcsolatos szakmai menetrend (szlovák nyelven):

ockovanie_COVID19_v1.1_06012021

Antigén tesztelés elektronikus regisztráció folyamata:

Javaslatok

Bejelentés – szociális szolgáltatás megszakításának meghosszabbítása

A Szociális szolgáltatások otthona a szociális ellátásban részesülők és alkalmazottak egészségének maximális védelme érdekében a koronavírus COVID-19 betegség ellen a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hatóságának rendelete alapján: OLP/277512020, 2020.03.24-i keltezéssel, meghosszabbítja a nappali otthon működése megszakítását 2020.03.25-től – visszavonásig.

Letölthető dokumentumok


Naponta figyelemmel kísérjük a koronavírus helyzetének alakulását. Az esetleges változásokról telefonon vagy a weboldalon tájékoztassuk Önöket.

ZPMP Komárno vezetősége

 

Tisztelt szülők,

az egyesület vezetősége úgy döntött, hogy a szociális szolgáltatást igénybe vevők és ugyanakkor a nappali otthon alkalmazottai egészségének védelme érdekében, megszakítja az intézmény működését március 16-tól, március 27-ig. Ez az eljárás a COVID-19 elterjedésének megakadályozására szolgáló intézkedés amely a Szlovák Köztársaság Válságközpont- állományának döntése alapján született. Amennyiben történne valami változás, értesíteni fogjuk Önöket.
Védjük egészségünket, és remélhetőleg hamarosan találkozunk.

ZPMP Komárno vezetősége

 

A Fogyatékkal Élő Emberek Segítésére Létrejött Társulás Szlovákiai Egyesülete, A Fogyatékkal Élő Emberek Segítésére Létrejött Társulás Komárom tagjai és a Limes Galéria szeretettel meghívja Önöket a 24. alkalommal megrendezett Képzőművészeti versenyen született, értelmi fogyatékossággal élő emberek alkotásai megnyitójára – „Képzőművészeti szalon 2019“

 

 

Köszönetnyilvánítás

Mi mindnyájan – A Fogyatékosságal Élő Emberek Segítésére Létrejött Társulás tagjai, a gyermekek és felnőttek szociális otthonának kliensei, valamint az intézmény dolgozói őszinte hálájukat fejezik ki Ing. Stubendek László úrnak, városunk polgármesterének, alpolgármestereinek és a képviselőtestület tagjainak elkötelezettségükért, bizalmukért és segítőkészségükért a súlyos fogyatékkal élő emberek irányában egész választási ciklusuk folyamán. Polgári társaságunk problémáihoz való pozitív hozzáállásukkal elősegítették a mássággal élő emberek és azok családjának jobb életfeltételeit.
Mégegyszer köszönjük és kívánunk sok személyes és munkahelyi sikert.
A Fogyatékosságal Élő Emberek Segítésére Létrejött Társulás köszöni a Regionális Felvilágosító Központnak évente beadott pályázatát az együttműködésre. „A kultúra hete“ pályázat megvalósítása Szlovákia Munkaügyi és Szociális Minisztériumának anyagi támogatásával, a „Kreatívan akadályok nélkül” pályázat pedig a Komáromi Városi Hivatal támogatásával valósult meg. A pályázatok aktivitást és érdeklődési tevékenységet jelentettek az egész 2018-as év folyamán.

Az együttműködés ünnepélyes befejezése a Matica Slovenská székházában valósult meg 2018.11.09-én. A program sikeres kivitelezéséért köszönetünket fejezzük ki a szakmai segítségért Hodek Andreának, PaeDr. Dobay Beátának és PaeDr. Svitek Györgynek, akik klienseinkkel dolgoztak és ezáltal mindnyájunk részére gyönyörű kulturális élményt nyújtottak.

Külön hála és tisztelet Mgr. Keszegh Béla polgármester úrnak, Mgr. Ruman Patrik úrnak, a KOMVAK vezérigazgatójának, akik a kultúrprogramon való személyes jelenlétükkel is bizonyították mély érdeklődésüket a súlyos fogyatékkal élő emberek iránt. Jelenlétükkel kinyilvánították megértésüket és hajlandóságukat megismerni a fogyatékkal rendelkezők életének árnyoldalait, segítő szándékukat a nehézségek áthidalására, melyekkel intézményünk klienseinek élni kell. Köszönet és tisztelet mindenkinek, aki a kultúrprogramon való részvételével érdeklődést nyilvánított a sérült emberek iránt, értékelte igyekezetüket, mellyel harcolnak sorsuk nehéz helyzetében.

A Társulás köszöni és ezúton is gratulál a választási eredményhez a sikert elérő jövendő képviselőknek és Mgr. Keszegh Béla polgármester úrnak. Városunk képviselőinek csodálatunkat és hálánkat fejezzük ki, amiért már megválasztásuk első napjaitól érdeklődnek a szociális szolgáltatások és intézményünk kliensei iránt és felajánlott segítségükért.

Tisztelt Polgármester Úr, Városi Képviselők!

Kívánunk Önöknek nemes munkájukhoz sok jó döntéshozatalt városunk összes polgárának érdekében.