Köszönetnyilvánítás

Mi mindnyájan – A Fogyatékosságal Élő Emberek Segítésére Létrejött Társulás tagjai, a gyermekek és felnőttek szociális otthonának kliensei, valamint az intézmény dolgozói őszinte hálájukat fejezik ki Ing. Stubendek László úrnak, városunk polgármesterének, alpolgármestereinek és a képviselőtestület tagjainak elkötelezettségükért, bizalmukért és segítőkészségükért a súlyos fogyatékkal élő emberek irányában egész választási ciklusuk folyamán. Polgári társaságunk problémáihoz való […]